Drammen Sykehus innfører ny teknologi

Øyeavdelingen i Drammen innfører ny teknologi i behandling av glaukom.

Alle kirurgiske metoder som krever ekstern tilgang gjennom konjunktiva og sklera, medfører proliferasjon av fibroblaster og dermed risiko for arrdannelse og filtrasjonssvikt. I løpet av de siste ti årene er det blitt økende interesse for glaukomkirurgi, spesielt hos pasienter med lett til moderat utviklet glaukom. En rekke nye kirurgiske prosedyrer faller inn under betegnelsen MIGS (Micro-invasive Glaucoma Surgery).
Metodene, som har til felles at de kan utføres forholdvis raskt, har vist lovende resultater med henblikk på trykkreduksjon og lav risiko for komplikasjoner.

Les hele artikkelen her: